44% 56%

O projektu

Projekt Uravnotežimo odnose moči med spoloma, ki ga izvaja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, sofinancira Kraljevina Norveška, v okviru Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014.

Medijska kampanja, katere del je tudi to spletno mesto, si prizadeva za odpravo stereotipov in ovir, ki onemogočajo doseganje enakosti spolov ter za ozaveščanje o pomenu enakosti spolov za skupno dobro tako žensk kot tudi moških.

Videospot kampanje

Okolica od žensk in moških v vseh obdobjih življenja velikokrat pričakuje točno določeno obnašanje z 'utemeljitvami', da je 'tako pač vedno bilo', 'da so ženske bolj primerne za gospodinjenje', 'da so moški boljši vodje', 'da se punčke ne igrajo z avtomobilčki', 'da pravi moški ne jočejo' itd. Gre za trdovratne in zakoreninjene predstave, kaj je bolj primerno za en in kaj za drugi spol. Zaradi teh, stereotipnih, pričakovanj mnogo ljudi ne udejanji vseh svojih potencialov, saj odstopanje od družbenih pričakovanj ni zaželeno. Deklica, ki bi želela postati avtomehaničarka, mora tako premagati veliko več ovir kakor deček, ki sanja o istem poklicu. In obratno – fant, ki želi postati vzgojitelj, se srečuje z veliko pomisleki okolice, ali je ta poklic primeren zanj ali ne. Moški, ki želi biti dejaven oče in si s partnerico deliti dopust za nego bolnega otroka, je pogosto deležen neodobravanja v kolektivu in pri delodajalcu. Ženska, ki želi delati kariero, pa je nemalokrat deležna očitkov okolice o svoji 'nepravi ženskosti'.

Velik del odgovornosti za ohranjanje teh zakoreninjenih predstav nosijo mediji, ki ženske in moške nekritično postavljajo v stereotipne vloge. S tem oglasom zato na humoren način nastavljamo ogledalo stereotipnemu prikazovanju žensk in moških v medijih in v oglaševanju – želimo si namreč, da bi tudi oglasna sporočila spodbujala enakost spolov. Ključno sporočilo našega oglasa je zato: enakost spolov, ki se kaže v enakomerni delitvi dela pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja.

Muzej stereotipov

Med kampanjo ustvarjamo tudi virtualni muzej stereotipov, ki stereotipe postavlja tja, kamor sodijo – v muzej. Obiskovalci in obiskovalke spletne strani lahko muzej sooblikujete s pošiljanjem stereotipov, ki jih zaznavate v svojem okolju, z našo kampanjo pa si bomo prizadevali, da ti stereotipi res postanejo stvar preteklosti.

Kaj je enakost spolov?

Enakost spolov ne pomeni istosti žensk in moških in je tudi ni mogoče enačiti z enakopravnostjo spolov. Vodilno načelo koncepta enakosti spolov je sprejemanje različnosti med moškimi in ženskami, enako vrednotenje vlog, norm in pričakovanj, omogočanje izbire ter polnega sodelovanja in razvoja potenciala žensk in moških v družbi brez omejevanja s stereotipi o izbranem spolu.

Enakost spolov pomeni:

  • da imajo ženske in moški enako dostojanstvo, pravice in odgovornosti,
  • da so moški in ženske enako udeleženi in imajo enako družbeno moč, s katero vplivajo na načrtovanje in odločanje na vseh področjih javnega in zasebnega življenja,
  • da imajo ženske in moški enak položaj ter enake možnosti za uživanje vseh pravic,
  • da imajo moški in ženske enake možnosti za razvoj osebnih potencialov, s katerimi prispevajo k družbenemu razvoju,
  • da imajo ženske in moški enake koristi od rezultatov, ki jih prinaša ta razvoj.

Kljub velikemu napredku na tem področju se neenakosti med ženskami in moškimi še vedno ohranjajo. Porazdelitev družbene moči, vpliva in dostopa do virov med moškimi in ženskami ostaja neenakomerna in neenakovredna.

Na večini področij zasebnega in družbenega življenja so ženske pogosteje v slabšem položaju kot moški. Tako je na primer med brezposelnimi več žensk, ženske opravijo več neplačanega gospodinjskega dela, več časa namenijo skrbi za otroke, zaradi družinskih obveznosti ženske pogosteje delajo s krajšim delovnim časom, za svoje delo prejemajo nižje plačilo in nižje pokojnine, ženske so pogosteje žrtve nasilja v partnerskih odnosih, so pogosteje izpostavljene revščini, manj žensk je na mestih odločanja v gospodarstvu, manj sodelujejo v procesih političnega odločanja itd.

Kaj je uravnotežena zastopanost?

Uravnotežena zastopanost pomeni, da je delež vsakega od spolov najmanj 40-odstoten, saj imata tako oba spola dejansko moč vplivanja na odločitve. Dejansko enakost spolov je mogoče doseči le, če je uresničena uravnotežena zastopanost in udeležba žensk in moških v procesih odločanja, kar vključuje tako gospodarski sektor kot tudi politično odločanje. Odločitve, ki jih sprejema samo ena skupina, so praviloma manj celovite in ne naslavljajo potreb vseh družbenih skupin.

Država donatorica ni odgovorna za vsebino spletnega mesta ter podpornih kanalov in njeno nadaljnjo uporabo, ker predstavlja poglede izvajalca projekta.

Povezave