44% 56%

Na terciarni stopnji diplomira 60% žensk.

Več diplom ženskam ne zagotavlja enakega dostopa do višjih funkcij v poklicnem življenju!

Več o dejstvu

Enakopravnost ne zagotavlja enakosti.

Delež žensk na mestih političnega odločanja je nizek, na županskih mestih celo 8 %.

Več o dejstvu

Delovna aktivnost žensk je visoka

Kljub temu se ženske v imenu družine pogosto odpovejo kariernemu razvoju.

Več o dejstvu

TV oglas: Podprimo enakost med spoloma

Če bi se za spremembo moški spopadli s smrtonosnimi bakterijami v WC školjki ...

Več o dejstvu
Enakost spolov
v gospodarstvu
Enakost spolov
v politiki
Enakost spolov
v zasebnem življenju
Enakost spolov
v TV oglasu